18.09.2019

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИЯ

Електрическата инсталация е съчетание от системи, проводници и електрически схеми, с цел да гарантира сигурно и надеждно разпределяне на електрическата енергия в вашия дом или на работното място.

Ние ви предлагаме квалифицирани електротехници, които да изпълнят следните електро услуги :

  • Проектиране на електрически инсталации/ел. инсталация/;
  • Изграждане на електрически инсталации/ел. инсеталация/;
  • Поддръжка на електрически инсталации/ел. инсталация/;
  • Ремонт на електрически инсталации/ел. инсталация/.
  • Диагностика на електрически инсталации
  • Поддръжка на електрически инсталации

електрическа инсталация